http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

ТЕНДЕРНИЙ ПРОЦЕС: ЩО ПЕРЕДУЄ ПІДПИСАННЮ КОНТРАКТУ

08.11.2010
Автор: Гаязов Вільдан (Журнал «Технічний замовник»)


Останнім часом виникає все більше потреб в проведенні прозорого, чесного тендеру. У цьому матеріалі ми розглянемо структуру і методику проведення конкурсних торгів, рекомендовану усесвітньо визнаною Міжнародною федерацією інженерів-консультантів - FIDIC.Дана методика багато в чому перекликається з методикою при виборі підрядчика у випадках використання грошових коштів бюджетів всіх рівнів РФ, України та ін..


Варто відзначити, що для повного розуміння ситуації потрібно визначитися з формулюваннями. Саме поняття «проект» має на увазі всі стадії - від первинної ідеї до остаточної здачі замовникові виконаних робіт.


Типи реалізації проекту за відповідним типом контрактів, можна розділити:


- «тільки будівництво», коли тендерні пропозиції готуються на основі відомості об'ємів робіт, базі проектної документації;


- «проектування і будівництво» - тендерні пропозиції включають вартість розробки робочого проекту і вартість будівництва;


- «проектування, будівництво, управління» - тендерні пропозиції включають вартість робочого проекту, вартість будівництва і вартість подальшої експлуатації об'єкту.


І лише чітко вибрана стратегія допоможе уникнути надалі скарг, суперечок і додаткових витрат в процесі реалізації проекту.


Успішність почину залежить і від розуміння термінів, де обов'язковими етапами є:


- підготовка пакету документів попередньої кваліфікації;


- їх аналіз;


- складання списку учасників;


- підготовка пакету тендерної документації;


- видача пакету тендерній документації;


- отримання тендерних пропозицій;


- їх оцінка; - оголошення переможця.


Тут також не можна забувати і про можливість замовника вносити необхідні виправлення.

Попередня кваліфікація учасників тендеру

Метою цього етапу є складання переліку підрядчиків, здатних забезпечити здорову конкуренцію в процесі тендеру, для чого і проводиться оцінка їх потенціалу, а саме наявності необхідної кількості кваліфікованого персоналу, трудових ресурсів, механізмів, а також досвіду виконання подібного роду робіт, відповідність ліцензій і сертифікатів і фінансова надійність.


Не більше семи учасників, що пройшли попередній кваліфікаційний відбір, отримують пакет документів, який містить запрошення до участі в тендері, інформацію про проект, порядок проведення попередньої кваліфікації і тендеру, кваліфікаційну анкету для заповнення.


Процедура відбору повинна бути заснована на порівнянні відповідей в анкеті, тобто бажано використовувати уніфіковану форму, допускати залучення нових організацій унаслідок своєї гнучкості, враховувати як технічні, так і фінансові аспекти проекту, дозволяти користуватися інформацією, отриманою з інших і джерел.


Запрошення до попереднього кваліфікаційного відбору відкрито, залежно від рівня проекту воно публікується в газетах і журналах, містить повідомлення про подальше обмеження в кількості учасників тендеру. У нім також слід указувати ім'я замовника, ім'я консультанта, розташування проекту, опис проекту і майбутній об'єм робіт, джерело фінансування, програму проведення проекту.


Рекомендований період часу між запрошенням до проведення попередньої кваліфікації і датою подачі заповнених анкет, повинен бути не менші чотири тижні.


Аналіз попередніх кваліфікаційних анкет проводиться замовником або консультантом, в процесі оцінки визначається структура компанії, досвід робіт в цьому регіоні, доступні ресурси (людські, матеріальні, фінансові), система якості, вживана в компанії, об'єм робіт, що привертаються на субпідряд, фінансова стійкість і ресурси, необхідні для виконання робіт, арбітражна історія. Складання переліку - скороченого листа (shot list) - учасників є результатом проведеного відбору.


Не більше ніж семи кваліфікованим підрядчикам висилають пакет тендерної документації з проханням повідомити про готовність брати участь надалі тендерному відборі - це підтримує здорову конкуренцію. У разі відмови однієї з учасників, на його місце заступає наступний кращий за наслідками відбору. Після остаточного затвердження переліку що пройшли попередню кваліфікацію компаній, слід повідомити всіх, хто подавав анкети, і обнародувати результати відбору.

Підготовка пакету тендерної документації

Пакет тендерної документації замовника зазвичай містить:


- запрошення до участі в тендері;


- інструкції учасникам;


- форму тендерної пропозиції;


- угоду про не розголошуванні;


- угоду про конфіденційність;


- директивний графік;


- технічне завдання;


- умови контракту і форми банківських гарантій;


- специфікації;


- креслення;


- відомість об'єму робіт або кошторис ;


- додаткову інформацію про проект.


Взагалі, передбачуваний об'єм робіт повинен бути визначений ще на стадії підготовки попередньої кваліфікації і відповідати відображеному об'єму в тендерній документації. Це необхідно для коректного розуміння майбутніх робіт підрядчиком і відповідно для правильної оцінки майбутніх робіт.


Якщо розглядати тендерний пакет детально, то до документів пред'являються наступні вимоги:


- запрошення до участі в тендері повинне містити перелік документів, що входять в тендерний пакет;


- форму повідомлення про отримання пакету;


- форму листа про зміни, що відбулися в компанії – претенденті після подачі попередньої кваліфікаційної анкети;


- дата і місце подачі тендерної пропозиції.


Інструкції до учасника тендеру готуються з урахуванням вимог певного контракту, їх метою є визначення рамок, в яких діють процеси по підготовці, подачі, оцінці тендерної пропозиції. Інструкції до учасника тендеру готуються з урахуванням вимог певного контракту, їх метою є визначення рамок, в яких діють процеси по підготовці, подачі, оцінці тендерної пропозиції. Так, визначивши терміни підготовки тендерної пропозиції, замовник повинен переконатися в їх реалістичності для підрядчиків.


Претенденти повідомляються про кількість копій до оригінальної пропозиції; необхідності манкіровки оригінальної («Оригінал») і інших («Копія») версій. Якщо потрібна довіреність, приводиться інструкція по заповненню; і претенденти в обов'язковому порядку повідомляються про необхідність використання нотаріально завірених документів.


Також обмовляється можливість подачі альтернативної пропозиції, в якої указується вичерпна інформація по внесених змінах в технічну частину проекту, якщо знижується вартість будівництва.


Обов'язкові рекомендації відносно використовуваної валюти в пропозиції і ставці податків. Можливим варіантом забезпечення гарантії тендерного процесу з боку замовника є вимога надання гарантії; бажано - на весь період дії тендерного процесу плюс час, необхідне на надання гарантії виконання зобов'язань по укладеному контракту. Претендент повинен бути повідомлений про те , що гарантії будуть повернені після закінчення терміну потреби.


В інструкції для учасників визначаються основні критерії оцінки представлених пропозицій. Крім основного чинника - ціни пропозиції - на відбір претендентів впливають: час, необхідне на реалізацію проекту, можливість використання запропонованої технології і методу виконання робіт, дія реалізованого проекту на навколишнє середовище, можливість зниження шкоди від використання шкідливих речовин.


Умови контракту, приведені в інструкції учасникам тендеру, зазвичай ґрунтуються на стандартних контрактах FIDIC, але, звичайно, зважають на специфіку кожного проекту. Специфікації, що передаються в тендерному пакеті, визначають необхідну якість матеріалів, рівень кваліфікації робочого персоналу, вимоги до безпеки праці, охорони навколишнього середовища під час виробництва робіт.


Також обмовляються можливості використання майданчика підрядчиком для інших учасників проекту, обмеження по використанню можливих технологій виробництва робіт і вживаних матеріалів.


У специфікації повинен міститися перелік наданих креслень. Креслення, що передаються у складі тендерного пакету, зобов'язані забезпечувати претендента необхідною для точного розуміння об'єму робіт інформацією.


Відомість об'ємів робіт повинна відображати майбутній об'єм робіт. При заповненні відомості одиничними розцінками, підрядчик інструктується про неприпустимість внесення яких або змін в структуру, оскільки це утруднить подальший аналіз тендерних пропозицій.

Випуск тендерної документації

Бажано заздалегідь повідомити учасників про час і місце видачі тендерних пакетів. Проте допустима і пересилка з кур'єром, але обов'язкове повідомлення про доставку. Отримавши тендерний пакет, підрядчики починають роботу над підготовкою своєї пропозиції. В процесі підготовки можливий візит претендентів на місце майбутнього будівництва, що вимагає узгодження із замовником. Питання учасників тендеру існують тільки письмово, і замовник зобов'язаний відповісти на кожний з них, що оформляється доповненням до тендерного пакету.


Також реальна організація конференції для всіх учасників тендерного відбору, але по підсумках готується розшифровка, яка також стає доповненням до тендерного пакету. Всі доповнення нумеруються, і учасники зобов'язані розписатися в їх отриманні. За два дні до терміну подачі тендерних пропозицій всі доповнення збираються в загальний пакет, що направляється всім учасникам тендеру. Подача і отримання тендерних пропозицій Відповідальність за подачу вчасно і коректно оформленої пропозиції повністю лежить на претендентові. Претенденти повинні бути проінструктовані про належний вид пропозиції - в подвійному конверті, з написом, що визначає назву тендеру і позначкою «Тендерний пакет, - не розкривати до офіційного відкриття».


Замовник відзначає на конверті дату і час отримання. Пропозиції, отримані після закінчення терміну тендеру, відправляються назад з повідомним листом. Розтин тендерних пакетів проводиться строго у встановлений час представником замовника, який заздалегідь перевіряє конверти на збереження. Після чого оголошуються назви компаній, ціна, ціна альтернативної пропозиції, гарантії тендеру і імена компаній, дискваліфікованих з тих або інших причин.


Для цього існує спеціальна форма, яка підписується учасниками процедури. Оцінка тендерних пропозицій Після отримання тендерної пропозиції проводиться його перевірка на наявність арифметичних помилок. У разі виявлення таких, проводиться коректування пропозиції.


Необхідно провести також оцінку альтернативних пропозицій з погляду розумності вживаних технічних рішень і кінцевої ціни.Вся процедура оцінки будується на відповідності пропозиції трьом основним вимогам, вказаним в інструкціях, - технічним, фінансовим і контрактним.


Оголошення переможця конкурсу Оголошення переможця конкурсу повинне бути проведене в період часу дії тендерних пропозицій. У разі невідповідностей пропозиції підрядчика вимогам тендеру, сторони приходять до обопільної згоди в ході переговорів. За наслідками переговорів готується лист про намір укласти контракт з вказівкою досягнутих домовленостей.


Наступним кроком є випуск листа про ухвалення пропозиції з вказівкою основних деталей майбутнього контракту і додатком листа про намір Завершальним етапом вважається підписання контракту.


У даній статті розглянута тільки загальна структура і основні рекомендації по проведенню тендеру.


Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організаціїї та здійснення публічних закупівель"

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

На базі Установи Тендерної палати Херсонської області проводяться навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель.

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" та перехід всіх замовників на електронні закупівлі до кінця 2016 року

Верховна Рада затвердила зміни до Закону про держзакупівлі

15.09.2015 | 13:49 | Прес-служба Мінекономрозвитку Повну документацію тепер має подавати тільки потенційний переможець тендеру.

Установа надає наступні послуги з питань антимонопольного та конкурентного права :
юридичні консультації з питань антимонопольного та конкурентного права, зокрема щодо: антиконкурентні узгоджені дії

Можливість зміни істотних умов договору на закупівлю.
Обґрунтування змін істотних умов договору на закупівлю товарів,робіт та послуг.

Рейтинг@Mail.ru