http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

17.12.2018

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

  Внесено зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII, а саме: у пункті 13 Прикінцевих та перехідних положень:

в абзаці першому слова та цифри «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «у термін до 1 січня 2019 року»;

в абзаці четвертому слова «з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2019 року, такий електропостачальник, який отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії»;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим у такій редакції:

«фактом приєднання споживача до умов договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема, надання підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка постачальника універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії».

У зв’язку з чим абзаци п’ятий - двадцять восьмий пункту 13 вважати абзацами шостим - двадцять дев’ятим відповідно;

у першому реченні абзацу десятого слова «не пізніше ніж через 18 місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами та цифрами «в термін до 1 січня 2019 року»;

після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим у такій редакції:

«Тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року включноуніверсальні послуги, окрім побутових та малих непобутових споживачів, надаютьсяпостачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. У зазначений період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та на інших споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт, поширюються всі права та обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії» для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону».

При цьому, «Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах договору постачання універсальних послуг. Договір про постачання універсальних послуг є публічним договором приєднання та розробляється постачальником універсальної послуги на підставі типового договору, форма якого затверджується Регулятором»;

 

Звертаємо увагу Замовників!

Новий Закон про ринок електроенергії заклав правові передумови щодо закупівлі замовниками електричної енергії на конкурентних засадах.

Центр державних замовлень проводить одноденні семінари на тему:"Закупівля електричної енергії по новому" по всім містам України.

За більш детальнішою інформацією звертайтесь до нас і ми приїдемо до Вашого міста.

  Завантажити Закон України про ринок електричної енергiї

  Завантажити Кодекс системи розподiлу

  Завантажити Типовий договiр з розподiлу електроенергiї

 Завантажити Постанову НКРЄКП Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru