http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Громадська експертиза

         Громадська експертиза — складова механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства (громадські організації, професійні та творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації) оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

         Громадська експертиза є одним із інструментів громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади в державі. Громадські експертизи спрямовані на подолання закритості та бюрократичності державних органів, на виявлення правопорушень.

          Громадська експертиза дозволяє громадськості оцінити рівень прозорості органу виконавчої влади та дотримання ним законодавства. Громадська експертиза також може бути цінною і для службовців самих органів виконавчої влади в якості інформаційного ресурсу, оскільки дозволяють отримати «зворотній зв'язок» щодо їхньої роботи, знайти спосіб удосконалити її, внести необхідні корективи, за необхідності — змінити пріоритети діяльності.

          Громадські експертизи є одним із засобів сприяння формуванню відкритого уряду та встановленню довіри між урядом, державними установами та громадянським суспільством, активізації участі громадян у формуванні державної політики. В якості суб'єктів під час проведення громадської експертизи задіяні інститути громадянського суспільства, з однієї сторони, та органи виконавчої влади, з іншої.

          Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади під інститутами громадянського суспільства в контексті проведення громадських експертиз в Україні визначає:

  * громадські організації;

  * професійні та творчі спілки;

  * організації роботодавців;

  * благодійні і релігійні організації;

  * органи самоорганізації населення;

  * недержавні засоби масової інформації;

  * інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства.

         У цьому ж Порядку прямо окреслюється коло державних органів, до яких може застосовуватися громадська експертиза — це органи виконавчої влади України.

         Конкретний перелік органів державної влади, які підлягають громадській експертизі, може змінюватися тими чи іншими законами та підзаконними актами.

         Зараз громадській експертизі підлягають такі органи державної влади:

  * Кабінет міністрів України;

  * Міністерства та територіальні органи міністерств;

  * Інші центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи;

  * Області державні адміністрації;

  * Районні державні адміністрації;

  * Київська міська державна адміністрація;

  * Районні у містах Києві державні адміністрації;

          5 листопада 2008 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 976 ухвалив Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. І зобов'язав владу враховувати рекомендації громадських експертиз при розробці програм соціально-економічного розвитку, державних цільових програм, укладанні бюджету тощо.

        Наша Установа будучи членом Міжнародної Асоціації Аудиторів - Експертів, Асоціації Інженерів - Консультантів України, Громадського Партнерства "За доброчесні державні закупівлі" проводить громадську експертизу відповідно до норм діючого законодавства.

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru