http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Палата експертів з управління проектами та фінансової диагностики ТПХО

 

Розвиваючись швидкими темпами, Установа ТПХО вийшла за рамки надання експертних послуг і перетворилося в авторитетний консалтинговий центр, здатний комплексно вирішувати серйозні юридичні, виробничі й управлінські проблеми, що постають перед українськими підприємствами. Установа ТПХО є членом Української універсальної товарної біржі ( свідоцтво № 18 від 17.05.2012р).

Українська універсальна товарна біржа (УУТБ) - одна з найстаріших бірж Україні. Зареєстрована Виконкомом Київської міської Ради народних депутатів 20.03.91 року за № 205, перереєстрована 20.03.92 року за № 010-446Бр, свідоцтво № 16470831. Біржа має ліцензії на експертну оцінку всіх категорій об'єктів та ліцензію на право продажу державного, безхазяйного майна, податкових застав, ліцензія на право проведення земельних торгів (аукціонів), договір з ФДМУ №120 від 26.03.2014р.(м. Київ) на проведення аукціонів з реалізації майна державної та комунальної форм власності, а також проведення біржових торгів та аукціонів з реалізації майна перебуває в податковій заставі та ін. Біржа сертифікована Національною асоціацією бірж України.

Установі ТПХО ( член УУТБ, Бк №18) делегирувано право :

- акредитації в податкових інспекціях та виконавчих службах з метою реалізації арештованого державними виконавцями майна або майна, що перебуває в податковій заставі;

- оформлення договорів купівлі-продажу без стягнення комісійного мита на всі види товарів, за винятком об'єктів нерухомості та автотранспорту;

- організація та проведення земельних торгів у форми аукціону для передачі земельних ділянок в оренду;

- оприлюднення заявок на купівлю / продаж на сайті УУТБ;

- надання довідки моніторингу за ринковими цінами на с / г продукцію, метал і добриво;

- проведення експертної оцінки цілісних майнових комплексів, окремих інвентарних об'єктів, заставного майна, матеріальних і нематеріальних активів, пакетів акцій, бізнесу і його реалізація у разі необхідності;

- консультації з питань придбання нерухомості та земельних ділянок;

- консультації з питань зовнішньоекономічної діяльності;

- консультації з цінами на широкий перелік товарів;

- розробка планів приватизації підприємств, що приватизуються;

- проведення аукціонів з продажу об'єктів приватизації, застав, майна збанкрутілих підприємств і конфіскованого, з реалізації майна державної та комунальної форм власності; - продаж права оренди земельних ділянок;

- інформаційні послуги з питань пошуку та продажу необхідних товарів;

- інформаційно-консультативні та юридичні послуги з питань здійснення державних закупівель.

         

          "За сумлінну працю державного значення та щоденну підтримку у практичній роботі з недопущення зловживань у сфері використання бюджетних коштів" та   «за постійне сприяння,виявлення працелюбності і професіоналізму та укріплення взаємодії з органами внутрішніх справ» Керівництво Установи ТПХО  неонократно отримувало грамоти та подяки від керівництва УМВС в Херсонській області, Податкової адміністрації Херсонської області, ОДА Херсонської області та ін.  

 

                 Уважаемые специалисты комитетов конкурсных торгов !

 

 Если к вам пришла проверка ? Вы сомневаетесь в правильности оформления документооборота ? Сами обнаружили неточность и не знаете, что с этим делать?

Возникает вопрос ! 

Возможно ли устранить уже допущенные нарушения?

         Мы предоставим услуги:

 - проведения экспертизы с оформлением отчета о правомерности действий  комитета   конкурсных торгов , а также предлагаем пути и возможности устранения допущенных нарушений;- получения справки, подтверждающей уровень цен на соответствующем рынке, согласно действующего законодательства;
 - услуги по организации обучения и повышения квалификации специалистов в сфере государственных закупок, которые планируют и обеспечивают организацию процесса закупок.

           С нами, Вы будете уверены в том, что проведенные закупки соответствуют нормам действующих законодательных актов Украины.

         Палата экспертов оказывает помощь в подготовке и проведении закупок товаров и услуг за государственные средства органам исполнительной власти, местного самоуправления, государственным, казенным и коммунальным предприятиям, а также хозяйственным обществам с долей государственной собственности.
          Приглашаем к сотрудничеству все организации,заинтересованные в повышении эффективности конкурсных  закупок товаров,услуг и работ за государственные средства.
          Специалисты учреждения окажут профессиональную поддержку предпринимателям и предприятиям, участникам конкурсов  по приобретению товаров и услуг за счет государственных средств. 

                                                                                  ПлачетПоказывает языкПодмигивает

                      Рекомендации комитетам конкурсных торгов  учреждений, предприятий и т.д. при проведении проверки ГФИ/КРУ и прочими правоохранительными органами и комиссиями:
1. Внимательно ознакомьтесь с перечнем вопросов в запросе по проведении проверки.
2. Подготовьте для контроля ответы на конкретно поставленные вопросы.
3. Сразу не подписывайте акт проверки, а возьмите его на ознакомление.
4. Если на поставленные ответы затрудняетесь дать четкий ответ или в чем то сомневаетесь – то тогда выход один (чтобы не ошибиться ) –милости просим к нам .

     Мы поможем разрешить Вам  - Ваши трудности. 
     Тел. для справок 0552 444-115
                                     0552 41-27-01


 
Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організаціїї та здійснення публічних закупівель"

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

На базі Установи Тендерної палати Херсонської області проводяться навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель.

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" та перехід всіх замовників на електронні закупівлі до кінця 2016 року

Верховна Рада затвердила зміни до Закону про держзакупівлі

15.09.2015 | 13:49 | Прес-служба Мінекономрозвитку Повну документацію тепер має подавати тільки потенційний переможець тендеру.

Установа надає наступні послуги з питань антимонопольного та конкурентного права :
юридичні консультації з питань антимонопольного та конкурентного права, зокрема щодо: антиконкурентні узгоджені дії

Можливість зміни істотних умов договору на закупівлю.
Обґрунтування змін істотних умов договору на закупівлю товарів,робіт та послуг.

Рейтинг@Mail.ru