http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Рада громадської експертизи

23.04.2010

 

           До відома органів влади, як центральної, так і місцевої! 

 

            Відповідно  до чинного законодавства України,  з метою проведення громадської експертизи,  як форми громадського контролю за діяльністю органів влади  - 21 квітня 2010 року розпочала свою роботу Рада громадської експертизи Партії  Правозахисту . Головою Ради призначина Щигурова Яна Петрівна (член Партії Правозахисту з 2005 року, к.ек.н., міжнародний експерт).

            Сучасні виклики, що постають перед державою у ХХІ ст., вимагають застосування сучасних дієвих форм взаємодії органів державної влади (ОДВ) як центральних (ЦОДВ), так і місцевих (МОДВ) з неурядовими організаціями (НУО). Це необхідно для посилення ефективності соціального діалогу між цими соціальними партнерами.

            Громадська експертиза є однією з найважливіших форм співпраці НУО з ОДВ,оскільки її основною метою є реальна співпраця влади з громадянами у процесі прийняття управлінських рішень, що безпосередньо впливатимуть на життя населення країни. Саме тому вважаємо, що громадська експертиза, будучи формою громадського контролю за діяльністю ОДВ та проявом реальної й дієвої демократії, дозволяє громадськості та владі ефективно взаємодіяти, налагоджувати конструктивний діалог на всіх етапах процесу прийняття рішень.

        Метою громадської експертизи є залучення громадськості до процесу аналізу, оцінки та прогнозування результатів діяльності ОДВ, знаходження взаємовигідних шляхів суспільного розвитку. У цілому,громадська експертиза, будучи однією з високоефективних форм громадської участі, є унікальним механізмом залучення громадськості до експертної оцінки не лише діяльності влади, а й рішень і наслідків.

        Поняття “громадська експертиза” є багатоаспектним, оскільки містить технологічну, смислову та емоційну складову. Технологічно цей термін означає широку відкритість самої експертизи, її прозорість і доступність для широкого загалу громадян. Смисловий (змістовний) аспект є одним з найважливіших. Він містить не тільки громадський інтерес, а й його захист при прийнятті та реалізації державних рішень. Тісно пов’язаний з ним – емоційний аспект, який додає процесу оцінки відчуття як з позиції влади, так і з позиції громадськості щодо спільного прийняття рішень і спільної відповідальності в їх подальшому впровадженні, відчуття приналежності до всіх процесів, що відбуваються в країні та на певній території. У цілому, це

підвищує відповідальність усіх сторін та суттєво сприяє поліпшенню контролю громадськості за діяльністю ОДВ.

           Таким чином ініціаторами громадської експертизи можуть бути: окремі громадяни; групи громадян; неурядові громадські організації; комерційні та некомерційні організації різних форм власності; засоби масової інформації; політичні партії тощо.

             Здійснення громадської експертизи передбачає такі кроки:

– мотивація щодо проведення експертизи;

– підготовка громадської думки;

– офіційне рішення органу влади щодо здійснення експертизи;

– створення групи незалежних громадських експертів;

– проведення підготовчої роботи як з боку влади, так і з боку громадськості;

– безпосереднє проведення громадської експертизи;

– прийняття відповідного рішення (висновки) експертів за результатами експертизи;

– забезпечення та здійснення контролю за виконанням результатів експертизи.

         Громадська експертиза має  мету  знайти відповідь на основне питання щодо відповідності рішень актів, програм, проектів інтересам громадськості, а це – необхідна умова для реалізації її законних прав та інтересів громадян.

Як зазначають сучасні вітчизняні дослідники, громадські та громадсько-професійні експертизи проектів нормативно-правових актів і програм діяльності уряду, інших державних програм соціально-економічного розвитку є вкрай важливими як на центральному, так і на місцевому рівнях управління.

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru