http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Рада громадської експертизи

23.04.2010

 

           До відома органів влади, як центральної, так і місцевої! 

 

            Відповідно  до чинного законодавства України,  з метою проведення громадської експертизи,  як форми громадського контролю за діяльністю органів влади  - 21 квітня 2010 року розпочала свою роботу Рада громадської експертизи Партії  Правозахисту . Головою Ради призначина Щигурова Яна Петрівна (член Партії Правозахисту з 2005 року, к.ек.н., міжнародний експерт).

            Сучасні виклики, що постають перед державою у ХХІ ст., вимагають застосування сучасних дієвих форм взаємодії органів державної влади (ОДВ) як центральних (ЦОДВ), так і місцевих (МОДВ) з неурядовими організаціями (НУО). Це необхідно для посилення ефективності соціального діалогу між цими соціальними партнерами.

            Громадська експертиза є однією з найважливіших форм співпраці НУО з ОДВ,оскільки її основною метою є реальна співпраця влади з громадянами у процесі прийняття управлінських рішень, що безпосередньо впливатимуть на життя населення країни. Саме тому вважаємо, що громадська експертиза, будучи формою громадського контролю за діяльністю ОДВ та проявом реальної й дієвої демократії, дозволяє громадськості та владі ефективно взаємодіяти, налагоджувати конструктивний діалог на всіх етапах процесу прийняття рішень.

        Метою громадської експертизи є залучення громадськості до процесу аналізу, оцінки та прогнозування результатів діяльності ОДВ, знаходження взаємовигідних шляхів суспільного розвитку. У цілому,громадська експертиза, будучи однією з високоефективних форм громадської участі, є унікальним механізмом залучення громадськості до експертної оцінки не лише діяльності влади, а й рішень і наслідків.

        Поняття “громадська експертиза” є багатоаспектним, оскільки містить технологічну, смислову та емоційну складову. Технологічно цей термін означає широку відкритість самої експертизи, її прозорість і доступність для широкого загалу громадян. Смисловий (змістовний) аспект є одним з найважливіших. Він містить не тільки громадський інтерес, а й його захист при прийнятті та реалізації державних рішень. Тісно пов’язаний з ним – емоційний аспект, який додає процесу оцінки відчуття як з позиції влади, так і з позиції громадськості щодо спільного прийняття рішень і спільної відповідальності в їх подальшому впровадженні, відчуття приналежності до всіх процесів, що відбуваються в країні та на певній території. У цілому, це

підвищує відповідальність усіх сторін та суттєво сприяє поліпшенню контролю громадськості за діяльністю ОДВ.

           Таким чином ініціаторами громадської експертизи можуть бути: окремі громадяни; групи громадян; неурядові громадські організації; комерційні та некомерційні організації різних форм власності; засоби масової інформації; політичні партії тощо.

             Здійснення громадської експертизи передбачає такі кроки:

– мотивація щодо проведення експертизи;

– підготовка громадської думки;

– офіційне рішення органу влади щодо здійснення експертизи;

– створення групи незалежних громадських експертів;

– проведення підготовчої роботи як з боку влади, так і з боку громадськості;

– безпосереднє проведення громадської експертизи;

– прийняття відповідного рішення (висновки) експертів за результатами експертизи;

– забезпечення та здійснення контролю за виконанням результатів експертизи.

         Громадська експертиза має  мету  знайти відповідь на основне питання щодо відповідності рішень актів, програм, проектів інтересам громадськості, а це – необхідна умова для реалізації її законних прав та інтересів громадян.

Як зазначають сучасні вітчизняні дослідники, громадські та громадсько-професійні експертизи проектів нормативно-правових актів і програм діяльності уряду, інших державних програм соціально-економічного розвитку є вкрай важливими як на центральному, так і на місцевому рівнях управління.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організаціїї та здійснення публічних закупівель"

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

На базі Установи Тендерної палати Херсонської області проводяться навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель.

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" та перехід всіх замовників на електронні закупівлі до кінця 2016 року

Верховна Рада затвердила зміни до Закону про держзакупівлі

15.09.2015 | 13:49 | Прес-служба Мінекономрозвитку Повну документацію тепер має подавати тільки потенційний переможець тендеру.

Установа надає наступні послуги з питань антимонопольного та конкурентного права :
юридичні консультації з питань антимонопольного та конкурентного права, зокрема щодо: антиконкурентні узгоджені дії

Можливість зміни істотних умов договору на закупівлю.
Обґрунтування змін істотних умов договору на закупівлю товарів,робіт та послуг.

Рейтинг@Mail.ru