http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Думка фахівця

21.04.2010

 

      

 

Роз’яснення основних питань обслуговування в органах Держказначейства  

 

 

       І.М.Ковальова , фахівец з питань бюджетного права 

 

  В спілкуванні з органами Державного казначейства мають місце натягнуті відношення багатьох тих, хто ще  мало працює  або тільки-но почав працювати. Виникають непорозуміння, роздратованість майже із-за дріб’язкових питань. Отже, давайте зупинимося на найчастіше виникаючих запитаннях:

1.     Клієнт, який обслуговується в органах Державного казначейства : розпорядник чи одержувач бюджетних коштів?

Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету.

 

Залежно від ступеня підпорядкованості та обсягу наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня .

 

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня поділяються на розпорядників коштів другого та третього ступенів.

Розпорядниками бюджетних коштів ІІ ступеня є бюджетні установи в особі їх керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов’язань та здійснення виплат з бюджетну на виконання функції самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів для переказу розпорядникам ІІІ ступеня та безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам.

 

Головним чином, це – обласні установи і організації, в яких є підвідомчі підрозділи. Вони також при розподілі коштів є розпорядниками коштів другого ступеня, а при витрачанні коштів безпосередньо на утримання свого апарату або витрачанні коштів на централізовані заходи є розпорядниками коштів третього ступеня.

 

Розпорядниками коштів ІІІ ступеня є бюджетні установи в особі їх керівників, які уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов’язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл коштів безпосередньо підпорядкованим їм одержувачам.

Одержувачі бюджетних коштів – це підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти з бюджету як фінансову підтримку або уповноважені органами бюджетної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо через розпорядників.

Кошти з державного бюджету, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника коштів.

Одержувачі коштів повинні бути включені в мережу відповідного розпорядника. На їхнє ім'я в органі Державного казначейства відкриваються відповідні рахунки за балансовим рахунком 3711 "Рахунки одержувачів коштів державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

 

2.     Чому на платіжних дорученнях (одержувачів бюджетних коштів) органи Державного казначейства вимагають крім підпису керівника і другий підпис – бухгалтера?

 

      Згідно Закону України « Про бухгалтерський облік та фінансову  звітність в Україні » від 11.05.2000  N 1707-III  Розділу ІІІ. Статті 8 пункту 4 підпункту 4, читаємо наступне :

«самостійне ведення   бухгалтерського   обліку   та  складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.  Ця форма  організації  бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися», а отже другий підпис – обов’язковий.

 

3.     Чи мають право фахівці органу Державного казначейства вимагати від бюджетних установ при казначейському обслуговуванні установи відповідності відбитка печатки нормативним документам, а також уставним документам організації? Якщо є випадок невідповідності назви установи у свідоцтві про державну реєстрацію та печатки, а також відсутність коду ЕДРПОУ в печатці, чи є це підставою для відмови в казначейському обслуговуванні? Який орган державної влади повинен здійснювати нагляд за відповідністю печатки уставним документам організації?

      При здійсненні видатків подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення згідно з п.12.6 Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства від 25.05.2004 №89, перевіряються органами Державного казначейства України щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам.

Органи Державного казначейства України в межах компетенції перевіряють відповідність назви установи та організації в документах, які згідно з Порядком відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затвердженим наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 №221, подаються для формування справи з юридичного оформлення рахунку, назві наведеній у печатці, зразок відбитка якої включається у картку із зразками підписів відповідальних осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів клієнта надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів. Якщо виявлена невідповідність, документи повертаються на доопрацювання.

Здійснення контрольних функцій щодо дотримання законодавства України з питань виконання державного бюджету при відкритті бюджетних рахунків та проведенні операцій з бюджетними коштами не передбачає забезпечення органами Державного казначейства України контролю за відповідністю вимогам законодавства, що встановлюється при виготовленні відбитків печаток.

Виконання цих умов і правил відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 11.01.1999 №17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів") перевіряє Департамент громадської безпеки МВС України.

4.     Щодо засвідчення картки із зразками підписів  та  відбитка  печатки.

     Відповідно до Закону України Про

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організаціїї та здійснення публічних закупівель"

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

На базі Установи Тендерної палати Херсонської області проводяться навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель.

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" та перехід всіх замовників на електронні закупівлі до кінця 2016 року

Верховна Рада затвердила зміни до Закону про держзакупівлі

15.09.2015 | 13:49 | Прес-служба Мінекономрозвитку Повну документацію тепер має подавати тільки потенційний переможець тендеру.

Установа надає наступні послуги з питань антимонопольного та конкурентного права :
юридичні консультації з питань антимонопольного та конкурентного права, зокрема щодо: антиконкурентні узгоджені дії

Можливість зміни істотних умов договору на закупівлю.
Обґрунтування змін істотних умов договору на закупівлю товарів,робіт та послуг.

Рейтинг@Mail.ru