http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році

13.01.2010


                                        КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                                                         ПОСТАНОВА
                                              від 29 грудня 2009 р. № 1414
                                                               Київ

                                             
Про заходи щодо організації 
                                         бюджетного процесу у 2010 році


            У зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України у 2010 році Кабінет Міністрів України постановляє:
            1. Міністерству економіки уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік з урахуванням результатів аналізу стану розвитку економіки за 2009 рік.
            2. На підставі уточнених Міністерством економіки прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Міністерству фінансів під час підготовки проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” визначити доходи зведеного бюджету на рівні 328,3 млрд. гривень, видатки зведеного бюджету — на рівні 360,9 млрд. гривень.
            3. Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, іншим органам виконавчої влади, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до державного бюджету, забезпечити щомісячні надходження до бюджету в обсягах, установлених Міністерством фінансів відповідно до показників розпису державного бюджету на I квартал 2010 року.
Місцевим державним адміністраціям забезпечити щомісячні надходження до відповідних бюджетів в обсягах, установлених розписами місцевих бюджетів на відповідний період.
           4. До набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”:
1) Державному казначейству зараховувати податки, збори (обов’язкові платежі) та інші надходження до державного і місцевих бюджетів відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та інших нормативно-правових актів;
2) установити, що відрахування у 2010 році державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 184 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 568);
3) установити, що розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 52 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 8, ст. 250);
4) розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ визначаються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, який діяв у грудні 2009 року;
5) виплати мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюються в розмірах, що діяли у грудні 2009 року;
6) рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” та для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах у розмірах згідно із законодавством.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більш як 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї;
7) кошти державного бюджету у січні — лютому 2010 року використовуються згідно з відповідними порядками використання бюджетних коштів у 2009 році;
8) провадити за рахунок резервного фонду державного і місцевих бюджетів капітальні видатки на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734), та відповідно до частини першої статті 46 Бюджетного кодексу України капітальні видатки, пов’язані з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, видатки, пов’язані з капіталізацією банків, та видатки, що здійснюються із Стабілізаційного фонду;
9) Державному комітету з державного матеріального резерву забезпечити накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву за рахунок та в межах відповідних надходжень спеціального фонду державного бюджету;
10) дозволити у I кварталі 2010 р. Міністерству оборони для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил укладати із суб’єктами господарювання — переможцями процедур закупівлі у 2007—2009 роках додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних призначень Міністерства оборони;
11) установити, що у 2010 році перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється відповідно до Порядку перерахування в 2009 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88; 2009 р., № 5, ст. 123).
            5. Надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2010 році здійснюється відповідно до Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 608 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1519), та Порядку проведення у 2009 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1520).
            6. Рекомендувати Національній комісії з питань регулювання електроенергетики забезпечити надходження:
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію у I кварталі 2010 р. у сумі 230703,6 тис. гривень, у тому числі 76901,2 тис. гривень — у січні, 76901,2 тис. гривень — у лютому, 76901,2 тис. гривень — у березні;
збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, у I кварталі 2010 р. у сумі 11761,6 тис. гривень, у тому числі 1325 тис. гривень — у січні, 5205,8 тис. гривень — у лютому, 5230,8 тис. гривень — у березні.
             7. Суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за нафту, рентної плати за природний газ та рентної плати за газовий конденсат, що видобуваються в Україні, відповідно до пункту 4 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 3 червня 2008 р. № 309-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.
             8. Міністерству праці та соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити розроблення та подання до 15 січня 2010 р. проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2010 рік разом з пропозиціями щодо внесення до законодавства змін, необхідних для забезпечення збалансованості бюджету зазначеного фонду.
             9. Розпорядникам коштів державного бюджету у I кварталі 2010 р.:
1) планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників (військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу) у разі забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників;
2) обмежити видатки на утримання активів, не пов’язаних з основними функціями бюджетних установ;
3) забезпечити зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок коштів державного бюджету;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань за загальним фондом державного бюджету відповідно до бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (у тому числі за незахищеними видатками бюджету — у разі відсутності простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), стипендій і за спожиті комунальні послуги та енергоносії), а за спеціальним фондом — у межах відповідних фактичних надходжень;
5) у разі наявності коштів спеціального фонду державного бюджету за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, спрямовувати насамперед кошти спеціального фонду на здійснення таких видатків;
6) під час укладання договорів (контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково передбачати застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань, визначених договорами (контрактами);
7) мінімізувати витрати на службові відрядження за кордон шляхом визначення оптимальної кількості та доцільності поїздок за кордон, складу делегацій і строку перебування за кордоном, виконання роботи із здешевлення витрат на проїзд, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з такими відрядженнями;
8) здійснювати стажування аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників у провідних університетах та наукових організаціях за кордоном за рахунок коштів спеціального фонду закладів, які дали направлення на стажування.
             10. Місцевим державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків з місцевих бюджетів усіх рівнів до затвердження відповідних місцевих бюджетів у I кварталі 2010 р.:
1) забезпечити в установленому порядку формування тимчасових розписів місцевих бюджетів усіх рівнів та мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів;
2) здійснювати виділення коштів головним розпорядникам коштів за незахищеними видатками та наданням кредитів загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням можливостей бюджетів пропорційно невикористаним сумам асигнувань згідно з помісячним розписом, а також зареєстрованих фінансових зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів;
3) забезпечити визначення у кошторисах бюджетних установ у повному обсязі асигнувань на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, виплату стипендій і проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;
4) планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії усіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників.
            11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вжити заходів для забезпечення виконання положень, передбачених пунктом 10 цієї постанови.
            12. Розпорядникам коштів державного і місцевих бюджетів не допускати подання звернень до Кабінету Міністрів України та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.
            13. Державному казначейству та розпорядникам коштів державного і місцевих бюджетів у I кварталі 2010 р.:
1) забезпечити проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищени

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru