http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

НАКАЗ №115 від 13.10.2011р. Деякі питання формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю

22.11.2011
НАКАЗ №115 від 13.10.2011р.
Деякі питання формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницюЗареєстровано в Міністерстві юстиції України
“27” жовтня 2011 р. за № 1241/19979З метою забезпечення застосування Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 262,НАКАЗУЮ:

1. Установити, що:
департамент економіки оборони та безпеки забезпечує здійснення Міністерством функцій з формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, і подання інформації про дані вказаного реєстру;

оновлення інформації, що міститься в реєстрі, та реєстрація нових виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, на наступний рік починаються з 15 вересня поточного року і закінчуються 1 березня наступного року на підставі подання суб’єктами господарської діяльності документів, визначених у пункті 7 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 262;

у разі потреби протягом року до реєстру вносяться доповнення стосовно реєстрації нових суб’єктів господарської діяльності та продукції, робіт і послуг, що є предметом їх виробничої діяльності, а також зміни стосовно зареєстрованих виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;
підставою для виключення суб’єкта господарської діяльності з реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, є невиконання вимог абзацу третього цього пункту.

2. Директору департаменту економіки оборони та безпеки Бровченку Ю. П. разом з начальником режимно-секретного відділу Сбітнєвим О. А. забезпечувати оформлення документів, що подаються суб’єктами господарської діяльності для включення їх до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, в окрему справу діловодства для кожного з таких суб’єктів.

3. Затвердити форми, що додаються:
реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;
наказу про включення суб’єкта господарської діяльності до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, або про відмову у включенні до такого реєстру;
заяви про включення суб’єкта господарської діяльності до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю (форма № 1р);
інформації про продукцію оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності (форма № 2р);
даних про роботи (послуги) оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності (форма № 3р);
довідки про наявність у суб’єкта господарської діяльності виробничих потужностей, технологічного устаткування та кваліфікованого персоналу, достатніх для виробництва заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг (форма № 4р);
даних про участь суб’єкта господарської діяльності у виконанні державного оборонного замовлення за останні п’ять років (форма № 5р);
відомості про суб’єкта господарської діяльності, стосовно якого не проводиться процедура ліквідації, а також відсутнє рішення суду про визнання його банкрутом (форма № 6р).

4. Надати право підпису наказів про включення суб’єкта господарської діяльності до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, або про відмову у включенні до такого реєстру директору департаменту економіки оборони та безпеки Бровченку Ю. П., а у разі його тимчасової відсутності – особі, яка виконує його обов’язки.

5. Директору департаменту економіки оборони та безпеки Бровченку Ю. П. забезпечити подання:
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;
інформації на паперових носіях про дані реєстру виробників Державній казначейській службі України та Державній фінансовій інспекції України протягом 7 робочих днів з дня включення суб’єктів господарської діяльності до реєстру виробників або внесення змін чи доповнень до нього.

6. Директору департаменту інформаційних технологій Дороніну Д. В. забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства цього наказу після його державної реєстрації.

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 11.05.2011 №416 “Деякі питання формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.06.2011 за № 696/19434.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. П. Клюєв

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2016 № 2017 "Про примірні навчальні програми з питань організаціїї та здійснення публічних закупівель"

Про примірні навчальні програми з питань організації та здійснення публічних закупівель

На базі Установи Тендерної палати Херсонської області проводяться навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель.

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" та перехід всіх замовників на електронні закупівлі до кінця 2016 року

Верховна Рада затвердила зміни до Закону про держзакупівлі

15.09.2015 | 13:49 | Прес-служба Мінекономрозвитку Повну документацію тепер має подавати тільки потенційний переможець тендеру.

Установа надає наступні послуги з питань антимонопольного та конкурентного права :
юридичні консультації з питань антимонопольного та конкурентного права, зокрема щодо: антиконкурентні узгоджені дії

Можливість зміни істотних умов договору на закупівлю.
Обґрунтування змін істотних умов договору на закупівлю товарів,робіт та послуг.

Рейтинг@Mail.ru