http://www.opinion.com.ua/user/registration.aspx?r=313837050

Наказ Мінекономіки від 21.08.2009 N 928 Міністерство економіки України

08.09.2009

Наказ Мінекономіки від 21.08.2009 N 928
21.08.2009 | страница: http://ua-tenders.com/legislation/orders/n928/

Міністерство економіки України

Н а к а з

21.08.2009 
 N 928
 

Київ 

Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів 
у сфері здійснення державних закупівель

 

Відповідно до пунктів 10 і 18 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами),
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити такі, що додаються:
порядок навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель (далі - Порядок);
форму сертифіката про проходження навчання або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель.
2. Установити, що:
навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель проводяться на базі навчальних закладів, навчальних центрів та наукових установ, які затвердили в Міністерстві економіки України навчальні програми з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель та/або підвищення їх кваліфікації;
викладачами на курсах навчання та підвищення кваліфікації можуть бути лише особи, які мають практичний та/або науково-педагогічний досвід роботи у сфері державних закупівель не менше 1 року;
голова, заступник голови та секретар тендерного комітету, які до набрання чинності цим наказом не пройшли навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель або пройшли відповідне навчання та/або підвищення кваліфікації до 01.04.2008 включно, зобов'язані протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим наказом пройти навчання та/або підвищення кваліфікації у Порядку, затвердженому цим наказом; 
голова, заступник голови та секретар тендерного комітету, які починаючи з 02.04.2008 до набрання чинності цим наказом пройшли навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель та мають відповідні свідоцтва або сертифікати зобов'язані протягом 1 року з дня набрання чинності цим наказом пройти навчання та/або підвищення кваліфікації у Порядку, затвердженому цим наказом.
3. Департаменту державних закупівель:
оприлюднювати перелік навчальних закладів, навчальних центрів та наукових установ, на базі яких проводиться навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель, на власному веб-сайті та на офіційному веб-порталі "Державні закупівлі"; 
вести реєстр виданих сертифікатів про проходження навчання та підвищення кваліфікації на підставі відповідної інформації, що подається навчальними закладами;
розробити та затвердити форму анкети для проведення анкетування слухачів курсів навчання та/або курсів підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель;
здійснювати оцінку рівня організації навчальними закладами курсів навчання та курсів підвищення кваліфікації у сфері здійснення державних закупівель;
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр економіки України Б. М. ДанилишинЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
21.08.2009 N 928
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерство юстиції України
_______ 2009 за N _______

ПОРЯДОК
навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів 
у сфері здійснення державних закупівель

1. Цей Порядок визначає механізм навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (далі - закупівель).
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
слухачі курсів навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель (далі - слухачі) - це особи, зараховані на навчання за програмами відповідних курсів навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель; 
навчання у сфері здійснення закупівель (далі - навчання) - це проходження слухачами курсу навчання з метою отримання необхідних вмінь, знань та навичок з питань організації та здійснення процедур закупівель загальним обсягом не менше 40 академічних годин лекційних та практичних занять;
підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель (далі - підвищення кваліфікації) - це проходження слухачами курсу підвищення кваліфікації з метою оновлення та розвитку вмінь, знань та навичок з питань організації та здійснення процедур закупівель загальним обсягом не менше 16 академічних годин лекційних та практичних занять. Підвищення кваліфікації здійснюється слухачами лише після проходження курсу навчання.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами).
3. Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету протягом 3 місяців з дня першого призначення до тендерного комітету у встановленому порядку зобов'язані пройти навчання та отримати сертифікат встановленого зразка про проходження навчання. 
Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу кожні два роки.
4. Інші спеціалісти в сфері здійснення закупівель, крім визначених у пункті 3 цього Порядку, можуть проходити навчання та/або підвищення кваліфікації за власним бажанням.
5. Після проходження курсу навчання або підвищення кваліфікації слухачам, які успішно здали іспит, навчальним закладом (навчальним центром, науковою установою), на базі якого (якої) проводилось відповідне навчання та/або підвищення кваліфікації, протягом 14 календарних днів з дня здачі іспиту видається сертифікат за формою, затвердженою цим наказом.
6. Навчальний заклад (навчальний центр, наукова установа), на базі якого (якої) проводилось навчання або підвищення кваліфікації, протягом 5 календарних днів після видачі сертифікату подає до Мінекономіки інформацію про осіб, яким було видано сертифікати.
7. Оцінка рівня організації навчальними закладами (навчальними центрами, науковими установами) курсів навчання та/або підвищення кваліфікації у сфері здійснення закупівель проводиться Мінекономіки на підставі оцінки відповідності навчального процесу навчальним програмам з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель та/або підвищення їх кваліфікації, затвердженим Мінекономіки, та проведення вибіркового анкетування слухачів курсів. За результатами анкетування Мінекономіки має право надавати відповідні рекомендації навчальним закладам (навчальним центрам, науковим установам) та МОН. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
21.08.2009 N 928

Форма сертифіката про проходження навчання або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель 


"Міністерство економіки України" (Назва навчального закладу, навчального центру або наукової установи) 
 


СЕРТИФІКАТ

 

N ______ від ________ 20__ року,
виданий
______________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) пройшов(ла) курс навчання (підвищення кваліфікації) 
у сфері здійснення державних закупівель 
з _____________ по _____________

та успішно здав(ла) іспит

__________________________________________________________________

Директор департаменту державних 
закупівель Мінекономіки
 Керівник навчального закладу, навчального центру або наукової установи
 

 
_______ ____________________
(підпис) (розшифрування підпису) 


МП
 ________ _____________________ 
(підпис) (розшифрування підпису)


МП
 

 


 

ДО УВАГИ ВСІМ БЮДЖЕТНИМ УСТАНОВАМ!

 зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії» 13.04.2017 № 2019-VIII

На виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» 23.11.2018

Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

Лист від 30.12.2016 р. №3302-06/42560-06

Щодо укладення, виконання, зміни та розірвання договору про закупівлю

Лист № 3302-06/1340-06 від 17.01.2017 року

Щодо зміни системи оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ВІД 17.03.2016 № 454

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Рейтинг@Mail.ru